psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Home

Beste ouders, verzorgers en relaties,

2Learn begrijpt dat u vragen heeft over de bereikbaarheid van onze locatie aan de Vondelstraat, nu de basisscholen met ingang van 11 mei jl. weer (gedeeltelijk) zijn geopend. Wij informeren u hierbij over ons beleid.

Vanaf maandag 18 mei zullen wij onze locatie op kleine schaal openstellen. Gezien de beperkte mogelijkheden om binnen ons gebouw veilig en op 1,5 meter afstand te kunnen werken, hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen gelden voor de komende periode. Zodra het kabinet/RIVM wijzigingen aanbrengt, zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen. Via deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Richtlijnen vanaf 18 mei:

 • Begeleidingen vinden de komende tijd nog zoveel mogelijk via Zoom plaats.
 • Ambulante begeleidingen bij kinderen/jongeren thuis worden individueel beoordeeld op noodzaak en mogelijkheden. Als 2Learn (nog) niet bij u thuis kan komen, houden we altijd contact via de telefoon, e-mail of videobellen/Zoom
 • Situaties waarin sprake is van crisis of spoed hebben altijd voorrang.
 • In het geval van ambulante begeleiding nemen we de 1,5 meter afstand, de hygiëneregels en de gezondheidscheck van alle betrokkenen in acht, en bespreken we per aanvraag vooraf hoe het reizen met het openbaar vervoer zo veilig mogelijk kan plaatsvinden
 • Begeleidingen op school kunnen doorgaan, maar worden individueel met de betreffende begeleider en school doorgesproken. Ook hierbij nemen we de afstand, hygiëneregels en het reizen met het openbaar vervoer in acht
 • Diagnostiek en behandeling kunnen op onze locatie aan de Vondelstraat plaatsvinden, maar gezien het beperkt aantal werkruimtes kan het zijn dat u langer op een afspraak moet wachten dan u van ons gewend bent.

Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Voor alle afspraken op locatie gelden hygiëneregels. Hiervoor hebben wij intern hygiëne-medewerkers aangesteld die deze regels bewaken en het ‘verkeer’ in ons gebouw begeleiden. In het belang van ons aller gezondheid vragen wij uw medewerking bij het volgende:

 1. Alle cliënten worden bij de voordeur opgevangen door de hygiëne-medewerker en naar hun gespreksruimte gebracht. Ouders/begeleiders kunnen niet mee naar binnen, onze wachtkamer is gesloten.
 2. Alle cliënten wassen hun handen bij binnenkomst
 3. In alle gespreksruimtes wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden
 4. Cliënten nemen eigen materiaal als pennen, potloden en waterflesjes mee van thuis, en nemen ze ook weer mee naar huis na afloop van de begeleiding
 5. De hygiëne-medewerker begeleidt het kind/jongere na afloop weer naar de voordeur
 6. Wij vragen aan ouders/begeleiders om het kind/jongere na afloop van de begeleiding op tijd bij de voordeur op te halen, wij kunnen de kinderen/jongeren niet binnen laten wachten. Overdrachten van begeleiders worden per telefoon of e-mail gedaan
 7. Alle werkplekken worden na gebruik schoongemaakt.

Afspraken, vragen en overleg:

Voor al uw vragen, overleg en het voorleggen van afspraken op onze locatie kunt u contact opnemen met ons kantoor op: 020-772 33 33 of een e-mail sturen naar info@2learn.nl

Wij doen ons best om u binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Directie 2Learn

____________________________________________________________________________________

2 LEARN ondersteunt jongeren met een beperking en hun omgeving. Ook ondersteunen wij jongeren die geen beperking hebben, maar om andere redenen vastlopen. Onze begeleiding is toegespitst op de individuele behoeften van de jongere en zijn of haar specifieke situatie.

Wij zijn bekend met de meest uiteenlopende situaties en zullen proberen u de best mogelijke ondersteuning te bieden. Of uw kind schoolgaand is of thuis zit, of u wel of geen Persoonsgebonden budget heeft, of er sprake is van een behandeling en u daarbij aanvullende begeleiding wenst, in al deze en andere situaties kunnen wij adequate ondersteuning bieden. Ook als u op zoek bent naar huiswerkbegeleiding, bijles, ondersteuning van mantelzorgers, als u psychologisch onderzoek wilt laten verrichten of advies wilt bij het kiezen van de loopbaan van uw kind, kunt u bij ons terecht.

Wij begeleiden in groot Amsterdam, in de Zaanstreek, tot aan Almere en in het Gooi. Neem voor vragen over alle gebieden contact op met het kantoor in Amsterdam.

Contact opnemen