psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Home

Beste ouders, verzorgers en relaties,

2Learn begrijpt dat u veel vragen heeft en wil weten of onze begeleidingen en behandelingen doorgaan, nu er strengere corona-maatregelen van kracht zijn. Wij volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en ons kabinet. Omdat wij ons als werknemers in de JeugdGGZ verantwoordelijk voelen voor onze cliënten, maar ook onszelf en onze omgeving moeten beschermen, hebben wij de volgende werkwijze opgesteld.

2Learn werkt in een een-op-een-situatie en niet in groepsverband. Begeleidingen op ons kantoor aan de Vondelstraat en thuis gaan door, maar vinden plaats onder strikte voorwaarden.

Zowel de cliënt als de begeleider mag geen enkele klacht vertonen. Niemand mag onlangs in een risicogebied zijn geweest of thuis zieke familieleden hebben. Op kantoor en thuis volgen we het hygiëne-protocol en we houden 1,5 meter afstand van elkaar. Als alternatief bieden we telefonische en digitale begeleiding aan.

Ouders en verzorgers van onze cliënten worden persoonlijk geïnformeerd over het beleid van 2Learn, wensen en mogelijkheden. Heeft u vragen, neem dan contact op met ons kantoor op: 020-772 3333.

Wij wensen u veel sterkte en succes met de organisatie van uw eigen werk- en leefomgeving, waarin vast ook flink veel ontregeld is.

Met vriendelijke groet,

Directie 2Learn

____________________________________________________________________________________

2 LEARN ondersteunt jongeren met een beperking en hun omgeving. Ook ondersteunen wij jongeren die geen beperking hebben, maar om andere redenen vastlopen. Onze begeleiding is toegespitst op de individuele behoeften van de jongere en zijn of haar specifieke situatie.

Wij zijn bekend met de meest uiteenlopende situaties en zullen proberen u de best mogelijke ondersteuning te bieden. Of uw kind schoolgaand is of thuis zit, of u wel of geen Persoonsgebonden budget heeft, of er sprake is van een behandeling en u daarbij aanvullende begeleiding wenst, in al deze en andere situaties kunnen wij adequate ondersteuning bieden. Ook als u op zoek bent naar huiswerkbegeleiding, bijles, ondersteuning van mantelzorgers, als u psychologisch onderzoek wilt laten verrichten of advies wilt bij het kiezen van de loopbaan van uw kind, kunt u bij ons terecht.

Wij begeleiden in groot Amsterdam, in de Zaanstreek, tot aan Almere en in het Gooi. Neem voor vragen over alle gebieden contact op met het kantoor in Amsterdam.

Contact opnemen