psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Voorwaarden voor de begeleiding

Er zijn een aantal zaken die aandacht verdienen. De volgende punten zijn belangrijk om een professioneel kader voor de begeleiding te kunnen bieden.

  • Wij kunnen de stoornis of beperking niet wegnemen, alleen begeleiden en ondersteunen waar mogelijk. Bepaalde aspecten zullen hetzelfde blijven, zoals een IQ en andere beperkingen. Aan het eind van de begeleiding zal de cliënt vaak niet ‘beter’ of ‘gezonder’ zijn dan daarvoor, hooguit beter kunnen omgaan met zichzelf en de situatie.
  • Mogelijk is de voornaamste rol van een begeleider om de situatie te stabiliseren. Dat wil zeggen dat zonder begeleiding de kans bestaat dat de situatie verslechtert of uit de hand loopt. De begeleider probeert dan om de situatie tijdens de begeleiding zo duidelijk mogelijk te krijgen, en te voorkomen dat de situatie achteruit gaat.
  • De rol van de begeleider is niet die van een vriend. De begeleider heeft een duidelijk omschreven taak en is eraan gehouden om zijn grenzen duidelijk aan te geven wanneer deze overschreden (dreigen te) worden.
  • De begeleider dient niet gezien te worden als de primaire opvoeder. Hij of zij kan wel adviseren en toezien, maar vervangt geen ouder. De verantwoordelijkheden die bij de rol als ouder of opvoeder horen nemen wij niet over. De begeleider kan de ouders wel ondersteunen in hun rol.
  • Bepaalde zaken zoals huishouden, schoonmaken, boodschappen voor het gezin doen of dergelijke horen niet thuis in de begeleiding. Een boodschap doen met een leerling zodat deze kan leren om beter met geld om te gaan is wel toegestaan. (Zwaar) lichamelijk werk wordt niet aan de begeleider overgedragen.
  • Onze begeleiders zijn geen verplegers of thuishulp. Hiervoor moeten andere instanties benaderd worden.
  • Ook wanneer wij een goede verstandhouding met ouders onderhouden, zij wij verplicht van ernstige misstanden melding te maken. Als wij mishandeling, misbruik of andere vergelijkbare zaken waarnemen, zullen wij dit melden. Dit is onze professionele en ethische verantwoordelijkheid en heeft als doel de jongere te beschermen.