psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Strategie

De begeleidingstrajecten hebben gemeen dat zij gericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden van de jongere en het verhogen van het welbevinden. Aan elk uniek traject liggen begeleidingsrichtlijnen ten grondslag die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen en ervaring. Daardoor kunnen wij overzichtelijk en transparant te werk gaan.

Wij letten daarbij op een aantal criteria: wij werken professioneel en gestructureerd. Wij werken volgens een van te voren opgesteld plan, maar kunnen flexibel reageren wanneer dit nodig is. Wij besteden altijd veel aandacht aan de kwaliteit van de begeleiding en houden daarom steeds de voortgang, de vooruitgang en veranderingen in de gaten. Wij proberen steeds een haalbaar doel na te streven.

Acceptatie

Onderdeel van elk begeleidingstraject is het leren accepteren van jezelf, de eigen beperking en het leren kennen van de eigen vaardigheden. En daardoor het leren omgaan met de omgeving, het vinden van een eigen plek en het verhogen van het welbevinden. Door aandacht te besteden aan alle domeinen wordt de kans groter om meer mogelijkheden te benutten.

Omgeving & toekomstperspectief

De omgeving observeert vaak dat er sprake is van onzekerheid over wat jongeren kunnen, wat zij willen, en wat hun mogelijkheden zijn. Er is vaak onduidelijkheid over hun toekomstperspectieven met betrekking tot baan of opleiding. Tegelijkertijd streven deze jongeren naar autonomie en zelfstandigheid. Voor de omgeving is het vaak duidelijker dan voor hun, dat de weg hierheen lang en niet makkelijk is. Uit de situaties waarin zich de jongeren bevinden wordt duidelijk dat er veel behoefte is aan sturing en begeleiding, bevestiging en ondersteuning. Vooral als er sprake is van complicaties op meerdere gebieden is het belangrijk om de jongere een omvattende begeleiding te bieden. Hierdoor kunnen verwachtingen en capaciteiten beter op elkaar afgestemd worden.