psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Doelgroep

Veelvoorkomende stoornissen & beperkingen

Velen van de jongeren die wij begeleiden hebben een autisme spectrum stoornis, velen hebben AD(H)D, een groot deel heeft een gedragsstoornis. Vaak is er sprake van een benedengemiddeld intelligentieniveau, een ontwikkelingsachterstand of leerproblemen. Soms is er sprake van één beperking, soms van meerdere. Veel van de jongeren volgen speciaal onderwijs, sommigen weten zich op regulier onderwijs te redden. De meesten van deze jongeren zijn kwetsbaar en hebben veel behoefte aan sturing, ondersteuning en veiligheid. Anderen zijn juist moeilijk bereikbaar. Sommigen hebben problemen met autoriteit en hebben daardoor conflicten op school, met ouders of komen in aanraking met justitie.

Leeftijdsgrens & ontwikkelingsniveau

Wij hanteren geen specifieke leeftijdsgrens.  De meesten van de jongeren in onze doelgroep gaan naar speciaal basisonderwijs, ZMLK-onderwijs, MLK-onderwijs, ZMOK-onderwijs of naar een Praktijkschool. Ook zijn er leerlingen die geen onderwijs (kunnen) volgen.

Zelfredzaamheid

De meeste van de jongeren zijn kwetsbaar. Zij hebben minder handvatten om zich zelfstandig goed te kunnen redden. Zij zijn te beïnvloedbaar en daarmee aangewezen op ondersteuning van buitenaf. Vaak hebben de jongeren in onze doelgroep onvoldoende overzicht in bepaalde situaties, en zijn zij niet in staat om zelf overzicht en structuur aan te brengen. Hierdoor kunnen zij het lastig vinden om te plannen, afspraken te maken en zich daaraan te houden.