psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Werkwijze

Onze manier van werken is gekenmerkt door maatwerk en flexibiliteit. Dit betekent voor ons dat wij onze strategie aanpassen op de behoefte van de jongere en de omstandigheden van de situatie om hem of haar heen. In de begeleiding passen wij elementen en technieken van verschillende bekende en wetenschappelijk onderbouwde methodes toe, afhankelijk van wat er op welk moment nodig is. Deze elementen en technieken kiezen wij steeds zo uit, dat zij goed passen bij de jongere en onze doelgroep.

Een specifieke methodiek die wij bij onze begeleidingen toepassen, is Non Violent Resistance – NVR, in het Nederlands bekend als Geweldloos Verzet. Deze methode wordt vooral toegepast in situaties waarbij sprake is van agressief gedrag en/of taalgebruik en maakt het mogelijk om verschillende ingewikkelde situaties werkbaar te houden.

Bij elk traject zijn evaluaties, verslaglegging, intervisies van de begeleider en de psycholoog, het schrijven van handelingsplannen en mogelijk het aanvragen van een (nieuwe) PGB inbegrepen (zolang de betreffende regelgeving dit toelaat).