Wat bieden wij

Missie en Visie

2Learn streeft ernaar de mogelijkheden van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar te helpen vergroten, en samen een toekomstperspectief te vinden. Wij stemmen af op de leefwereld van het kind of de jongere, waardoor een veilige situatie ontstaat waarin ruimte is voor zowel emoties als praktische interventies. 2Learn levert maatwerk voor ieder kind en jongere, omdat iedereen een persoonlijke aanpak verdient. 2Learn is flexibel en komt bij het kind of de jongere thuis, of we begeleiden op school.

Werkwijze

Onze begeleidingstrajecten zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en ervaring, daardoor kunnen we overzichtelijk en transparant te werk gaan. 2Learn heeft geen wachtlijsten.

Wij hanteren de volgende criteria:

  • Wij werken professioneel en gestructureerd
  • Wij formuleren concrete en haalbare doelen
  • Er wordt gewerkt met een persoonlijk, op maat gemaakt, begeleidingsplan
  • Wij zijn flexibel, we monitoren steeds de voortgang en passen het begeleidingstraject waar nodig tussentijds aan
  • Aan ieder traject is een tijdspad verbonden

Diensten

Individuele ambulante begeleiding op maat

De begeleider werkt een op een met het kind of de jongere. Aan de hand van een persoonlijk, op maat gemaakt, begeleidingsplan wordt gewerkt aan concrete en haalbare doelen. Wij komen thuis, op school of spreken af op onze praktijk. De omgeving (ouders, verzorgers, school) worden bij het traject betrokken. De doelstelling van onze ambulante begeleiding is het vergroten van de mogelijkheden, zelfredzaamheid en het gevoel van welzijn van het kind of de jongere, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een dagstructuur.

Diagnostiek

2Learn biedt diagnostiek en behandeling aan door kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. Zij doen psychologisch onderzoek naar cognitieve capaciteiten, sociaal/emotionele- en psychische problematiek.

Behandeling

Bij aanmelding voor behandeling wordt op basis van de klachten en de intakefase een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan de diagnose, de behandeldoelen en de behandelmethode omschreven. De behandelmethode wordt in overleg met ouder(s) en kind/jongere vastgesteld op basis van de klachten en de behandeldoelen. Wanneer de ouder(s) en kind/jongere akkoord zijn, start de behandeling. Ouders worden waar mogelijk en nodig bij de behandeling betrokken, de intensiteit hiervan hangt af van factoren als de leeftijd en de klachten van het kind/de jongere.

Binnen 2Learn voeren we behandeltrajecten uit met de inzet van onder andere:

Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte vorm van therapie. Op basis van een probleemanalyse worden behandeldoelen opgesteld. Door je eigen gedrag en gedachten te onderzoeken en aan te passen werk je samen met je therapeut aan het behalen van de behandeldoelen. CGT is voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling. Meer weten? Kijk op de website van Vereniging van gedrags- en cognitieve therapieën (VGCT).

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Meer weten? Kijk dan op de website van Vereniging EMDR Nederland.

Voor kinderen en jongeren die het moeilijk vinden om hun gevoelens te ervaren, uit te drukken en onder woorden te brengen, is er de mogelijkheid van beeldende vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Met inzet van vak-therapeutische en beeldende methodieken wordt gewerkt aan acceptatie- en veranderprocessen waarin nieuw gedrag wordt aangeleerd.

Aanmelden 

Aanmelden voor onze ondersteuningsmogelijkheden kan via aanmelden@2learn.nl of bel naar 06 401 235 54. Voor aanmelding heeft u meestal een verwijzing nodig van een huisarts, Ouder Kind team of een andere specialist.

Heeft u voor aanmelding nog vragen? Neem dan contact op via info@2learn.nl of bel naar 020 772 33 33. Wij staan u graag te woord.