Wat bieden wij

Missie en Visie

2Learn streeft ernaar de mogelijkheden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen (18+) te helpen vergroten, en samen een toekomstperspectief te vinden. Wij stemmen af op de leefwereld van het kind, de jongere of jongvolwassene waardoor een veilige situatie ontstaat waarin ruimte is voor zowel emoties als praktische interventies. 2Learn levert maatwerk, omdat iedereen een persoonlijke aanpak verdient. 2Learn is flexibel en komt bij u thuis of we begeleiden op school.

Werkwijze

Onze begeleidingstrajecten zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en ervaring, daardoor kunnen we overzichtelijk en transparant te werk gaan.

Wij hanteren de volgende criteria:

  • Wij werken professioneel en gestructureerd
  • Wij formuleren concrete en haalbare doelen
  • Er wordt gewerkt met een persoonlijk, op maat gemaakt, begeleidingsplan
  • Wij zijn flexibel, we monitoren steeds de voortgang en passen het begeleidingstraject waar nodig tussentijds aan
  • Aan ieder traject is een tijdspad verbonden

Diensten

Individuele ambulante begeleiding op maat

De begeleider werkt een op een met het kind, jongere of jongvolwassene. Aan de hand van een persoonlijk, op maat gemaakt, begeleidingsplan wordt gewerkt aan concrete en haalbare doelen. Wij komen thuis, op school of spreken af op onze praktijk. De omgeving (ouders, verzorgers, school) worden bij het traject betrokken. De doelstelling van onze ambulante begeleiding is het vergroten van de mogelijkheden, zelfredzaamheid en het gevoel van welzijn bijvoorbeeld door het aanbrengen van een dagstructuur.

Diagnostiek

2Learn biedt diagnostiek en behandeling aan door kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. Zij doen psychologisch onderzoek naar cognitieve capaciteiten, sociaal/emotionele- en psychische problematiek.

Behandeling

Bij aanmelding voor behandeling wordt op basis van de klachten en de intakefase een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan de diagnose, de behandeldoelen en de behandelmethode omschreven. De behandelmethode wordt vastgesteld in overleg, op basis van de klachten en de behandeldoelen. Wanneer de ouder(s) en kind/jongere/jongvolwassene akkoord zijn, start de behandeling. Ouders worden waar mogelijk en nodig bij de behandeling betrokken, de intensiteit hiervan hangt af van factoren als de leeftijd en de klachten.

Binnen 2Learn voeren we behandeltrajecten uit met de inzet van onder andere:

Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte vorm van therapie. Op basis van een probleemanalyse worden behandeldoelen opgesteld. Door je eigen gedrag en gedachten te onderzoeken en aan te passen werk je samen met je therapeut aan het behalen van de behandeldoelen. CGT is voor veel psychische klachten de aanbevolen behandeling. Meer weten? Kijk op de website van Vereniging van gedrags- en cognitieve therapieën (VGCT).

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. Meer weten? Kijk dan op de website van Vereniging EMDR Nederland.

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die het moeilijk vinden om hun gevoelens te ervaren, uit te drukken en onder woorden te brengen, is er de mogelijkheid van beeldende vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Met inzet van vak-therapeutische en beeldende methodieken wordt gewerkt aan acceptatie- en veranderprocessen waarin nieuw gedrag wordt aangeleerd.

Psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling

Bij 2Learn kun je terecht bij psychische klachten die te maken hebben met zwangerschap, de bevalling en het moederschap. Ook kun je bij ons terecht wanneer zwanger worden niet vanzelf gaat en je hiervoor een fertiliteitstraject ondergaat.

Eén op de vijf vrouwen ontwikkelt psychische klachten tijdens of na de zwangerschap. Dit heeft te maken met verschillende factoren. De zwangerschap is een bijzondere, maar ook kwetsbare fase in het leven van een vrouw. Soms is er vanuit eerdere (verlies)ervaringen sprake van angst of onzekerheid. Het ervaren van lichamelijke klachten tijdens of na de zwangerschap bij zowel de moeder als haar kindje kunnen daarnaast ook tot klachten leiden. Ook kunnen er klachten ontstaan na een traumatische bevalling. 10 tot 20 procent van de vrouwen ervaart de bevalling als een traumatische ervaring, waarbij veel vrouwen niet meer zwanger durven te worden of veel angst ervaren tijdens de volgende zwangerschap. Soms is er hulp nodig om deze ingrijpende situaties een plekje te geven.

Het is vaak moeilijk om in deze periode om hulp te vragen, wanneer jij je in bovenstaande herkent kun je bij 2Learn terecht. Je kunt je als particulier bij ons aanmelden. De factuur wordt dan naar jou verstuurd en jij betaalt deze zelf. Hierin heb je geen verplichtingen aan jouw zorgverzekering en hoeft er niet aan allerlei regelgeving van de zorgverzekering te worden voldaan. Mogelijk zal er in de komende maanden ook de mogelijkheid komen om vanuit de zorgverzekering zorg te kunnen bieden.

Supervisie voor professionals: (her)registratie NIP en SKJ

Ben je op zoek naar een supervisor voor je (her)registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP? Of zoek je een supervisor voor de herregistratie als Master psycholoog of orthopedagoog SKJ? Bij 2Learn is het mogelijk om supervisie te volgen bij een geregistreerd supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. In de supervisie is aandacht voor reflectie op je eigen leerproces en professioneel handelen, waarbij de samenhang tussen persoonlijke ontwikkeling en ervaringen uit de praktijk centraal staat. We werken met een supervisiecontract waarin afspraken en doelen vastgelegd worden vanaf de start. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek via evelienvelthuis@2learn.nl

Aanmelden 

Aanmelden voor onze ondersteuningsmogelijkheden kan via aanmelden@2learn.nl of bel naar 06 401 235 54. Voor aanmelding heeft u meestal een verwijzing nodig van een huisarts, Ouder Kind team of een andere specialist.

Heeft u voor aanmelding nog vragen? Neem dan contact op via info@2learn.nl of bel naar 020 772 33 33. Wij staan u graag te woord.

Wachttijden

Intake: 3 weken
Start begeleiding: 4 weken
Start behandeling: 4 weken
Start diagnostiek: 4 weken