Voor wie

Wij bieden ondersteuning aan kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die om verschillende redenen zijn vastgelopen.

2Learn biedt ondersteuning aan:

  • Kinderen en jongeren met gedragsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek of ADHD
  • Kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum
  • Kinderen en jongeren die langdurig ziek zijn, niet naar school gaan of waarbij schooluitval dreigt
  • Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
  • (Zeer) moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK)

 

2Learn kan geen hulp bieden aan kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problematiek, agressie of ernstig alcohol-en drugsgebruik.