psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Voor Professionals

Professionals, onderwijs- of behandelinstellingen enz. kunnen ons bij bestaande trajecten betrekken, zoals bij een behandeling, bij school of opleiding, of juist bij het afbouwen van een behandelsituatie.

Wij kunnen een individueel afgestemde begeleiding bieden aanvullend op bestaande behandeltrajecten, interventies en dergelijke. Hierbij kunnen wij rekening houden met verschillende wensen en eisen. Bijvoorbeeld kan de behandelinstelling zelf de hoofdlijnen van de begeleiding bepalen. In overleg kan de concrete vormgeving besproken worden. De inhoud van de begeleiding kan op nagenoeg elke situatie worden aangepast. Bijvoorbeeld kunnen wij binnen een (behandel)instelling of woonvoorziening een onderwijssetting creëren, of begeleiding verzorgen die inhoudelijk aansluit op de bestaande behandeling, maar die in de thuissituatie plaatsvindt.

De flexibiliteit die wij bij onze diensten bieden is vaak een bijkomend voordeel en sluit aan op de behoefte. Het is mogelijk om één of meerdere begeleiders in te zetten. Ook is het meestal op korte termijn mogelijk om een begeleiding op te zetten.