Verantwoording

Controleplicht WNT gegevens

Zorgorganisaties moeten van het ministerie VWS jaarlijks gegevens over topinkomens openbaar maken. Dit heet de controleplicht Wet Normering Topinkomens (WNT). Hierdoor wordt voorkomen dat te hoge beloningen en vergoedingen in de publieke sector ontstaan en dat deze op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau blijven.

2Learn voldoet aan deze plicht door de gegevens over de topfunctionarissen binnen de organisatie hier openbaar te maken. Deze kunt u hier downloaden. Meer weten? Neem dan contact met ons op.