psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

zwakbegaafdheid

Verstandelijk vermogen dat duidelijk onder het gemiddelde ligt en als belemmering wordt gezien bij aanpassing aan de maatschappij. De IQ ligt tussen 71 en 84.