psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

ZMOK

ZMOK is een vorm van speciaal onderwijs die bestemd is voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen tussen 5 en 20 jaar. Het onderwijsaanbod is hetzelfde als bij andere scholen, maar aangepast aan de specifieke problemen van de leerlingen.