psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

ZMLK

Zeer moeilijk lerende kinderen, ZMLK. Onderwijsniveau in het speciaal onderwijs. ZLMK behoort tot het cluster 3. In deze onderwijsinstellingen wordt onderwijs verzorgd voor kinderen bij wie sprake is van meervoudige, verstandelijke en lichamelijk beperkingen, waardoor zij gewoonlijk niet op het reguliere onderwijs kunnen meekomen. Zijn zij wel in staat zich op het reguliere onderwijs te redden, hebben zij recht op LGF.