psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

WSNS

Weer Samen Naar School. Samenwerking tussen basisscholen waarbij  ernaar gestreefd wordt om kinderen met (leer)problemen in het regulier onderwijs te houden en niet te verwijzen naar speciale scholen voor basisonderwijs (sbo). Dit is wettelijk geregeld in de wet op het primair onderwijs (wpo).