psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Er zijn 4 vmbo-leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (BB): De basisberoepsgerichte leerweg is bestemd voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan.
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KB): De kaderberoepsgerichte leerweg wordt net als de basisberoepsgerichte leerweg gegeven op de vroegere vbo’s. Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch bezig te zijn. Er wordt examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma gedaan.
  • Gemengde leerweg (GL): De gemengde leerweg is bedoeld voor leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden of oriënteren op bepaalde beroepen. Er wordt examen in vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak gedaan. De gemengde leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg.
  • Theoretische leerweg (TL): De theoretische leerweg en de sectoren van de mavo hebben, samen met de gemengde leerweg, qua cognitieve vakken, het hoogste niveau. Deze leerweg is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Er wordt examen gedaan in zes algemene vakken zoals diverse talen, geschiedenis, wiskunde enzovoorts.