psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

semantiseren

Het uitleggen en het toelichten van woordbetekenissen in de woordenschat.