psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Remedial Teaching (RT)

RT is een vorm van individuele begeleiding. In enkele gevallen komt begeleiding in kleine groepen ook voor. Hierbij gaat het om signalering, diagnosticering, remediering en evaluatie na aanleiding van een hulpvraag. De bedoeling is dat door doelgericht en intensief werk met de leerling(en), deze ondersteund worden bij het aanleren van vaardigheden om met leerproblemen of leerstoornissen om te gaan. Tevens is een doel dat de leerling met deze vorm van ondersteuning op zijn of haar eigen school kan blijven. Bij RT wordt geprobeerd een plan van aanpak op te stellen dat gebruikt kan worden wanneer de Remedial Teacher niet (meer) aanwezig is.