psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

reflecteren

Reflecteren is nadenken over een bepaald gegeven (handeling,gedachte,) met het oog er iets uit te leren voor verbetering in de toekomst.