psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

pervasieve ontwikkelingsstoornis

Autistische of daaraan verwante stoornis gekenmerkt door ernstige gebreken in de ontwikkeling van sociale of communicatieve vaardigheden of van stereotiep gedrag en interesse.