psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

ontwikkelingsstoornis

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten. Deze vormt een belemmering en/of afwijking in de normale ontwikkeling.