psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

onder curatele

Rechtsbescherming van meerderjarigen die zelf niet hun (financiële en persoonlijke) belangen kunnen behartigen.