psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

ODD

Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis. Dit is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. De afkorting ODD (Oppositional Defiant Disorder) komt van de Engelse benaming. Kinderen met ODD zijn ongehoorzaam, zijn driftig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang, vooral met volwassenen, maar soms ook met leeftijdsgenoten.