psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

neurotransmitters

Chimische stoffen die betrokken zijn bij de informatiroverdracht tussen (hersen)cellen.