psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

leerling gebonden financiering (LGF)

Leerlinggebonden financiering (LGF) is een bepaald bedrag dat een school ontvangt voor leerlingen met een handicap, ernstige gedragsstoornis, psychisch probleem of ziekte. Voor leerlingen in het basisonderwijs (BO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) kan hiervan gebruik worden gemaakt. Dit budget wordt ingezet voor extra begeleiding en aangepast lesmateriaal, waarmee leerlingen zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs kunnen blijven. LGF wordt ook wel rugzak of rugzakje genoemd en is uitsluitend bedoeld voor onderwijsdoeleinden.