psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

hetero-anamnetische gegevens

Dit zijn gegevens over de levensloop van een cliënt/patiënt. Informatie hierover kan ook verkregen worden door van familieleden te bevragen.