psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

gespreksvaardigheid

Het bezitten van vaardigheden zoals luisteren, spreken, structurenen, optreden en interveniëren om zo op effectieve wijze wordt bereikt.