psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM)

Slechte of nauwelijkse ontwikkeling van spraak of taal.