psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

episodisch geheugen

Het episodisch geheugen is het geheugen voor gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.