psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

dyslexie

Leerstoornis die betrekking heeft op lees en of spellingsmogelijkheden, het onvermogen om te lezen.