psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

dysarthrie

Spraakstoornis ten gevolge van hersenletsel.