psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

creatieve therapie

Manier van hulpverlening waarbij cliënten via drama, dans, muziek of beeldennde vorming een uitingsvorm van problemen wordt aangeboden.