psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

CITO-toets

Schoolvorderingstoets die de primaire kennis van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. Deze toets wordt schriftelijk afgenomen.