psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

bewindvoerder

Degene die door de kantonrechter op verzoek van de voogd, van de toeziende voogd of door de kantonrechter ambtshalve is aangewezen om het vermogen van de minderjarige te beheren en erover te beschikken.