psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen wordt aan het gelezen woord een semantische inhoud gegeven.