psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Beelddenken

Manier van waarneming die sterk visueel gekleurd is. Informatie wordt tegelijkertijd verwerkt. Zij verwerken informatie achtereenvolgens. Mogelijk bestaat er een verband met dyslexie omdat het analytisch denken hetgeen nodig is voor begrijpend lezen moeilijk gevonden wordt.