psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

alexie

Verworven stoornis verwant aan lezen en spellen. Verwant aan afasie.