psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Begeleiding vanuit PGB

Het kernthema van begeleiding vanuit een PGB is het bevorderen van de zelfredzaamheid. Volgens het zorgkantoor moet er op één of meer van de volgende gebieden sprake zijn van een matige tot zware beperking, wil men in aanmerking komen voor een PGB. Deze gebieden vallen hieronder:

  • problemen met sociale redzaamheid,
  • problemen met bewegen en verplaatsen,
  • probleemgedrag,
  • problemen met psychisch functioneren en/of
  • geheugen- en oriëntatiestoornissen.

De ondersteuning die wij hiervoor bieden is bijvoorbeeld (individuele) begeleiding. Daarbij wordt een persoonlijk handelingsplan opgesteld, dat gebaseerd is op de hulpvraag en de mogelijkheden. In sommige gevallen kan huiswerkbegeleiding (+) ook onder PGB-werkzaamheden vallen.

Wilt u specifiek weten wat wij kunnen bieden voor uw situatie? Neem dan contact met ons op:

Contact opnemen