psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Over 2LEARN

De begeleiders van 2LEARN hebben allen een zorg-gerelateerde achtergrond. Alle begeleiders hebben regelmatig één op één intervisies met een ervaren psycholoog. Begeleiders zijn psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, of studenten op het gebied van Zorg & Welzijn, en worden bijgestaan door een GZ-psycholoog. Ongeacht de opleiding of ervaringsachtergrond werkt iedereen als ‘begeleider’. Alle begeleiders hebben toegang tot dezelfde kennis, hebben intervisies en worden door de psycholoog gevolgd. Alle begeleiders hanteren dezelfde begeleidingsstrategie.