Klachtenreglement & Beroepsethiek

Klachtenreglement

Bij een persoonlijke en professionele organisatie als 2LEARN staan kwaliteit en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet goed bent behandeld. Of de oorzaak nu ligt in het maken en nakomen van afspraken, of dat u ontevreden bent over uw hulpverlener: we nemen uw mening zeer serieus. Klachten geven ons waardevolle informatie. Hiermee kunnen we onze hulpverlening verder verbeteren. Wanneer u klachten heeft over de behandeling kunt u dat uiteraard allereerst bespreken met uw behandelaar.

Wanneer dat geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met de directie, mevrouw drs. L.I. van Vuuren. Zij is te bereiken op 020- 772 33 33. Zij zal u dan, na uw probleem gehoord te hebben, ons klachtenformulier toesturen zodat u in uw eigen woorden uw klacht kunt opschrijven. Hierdoor kunnen wij miscommunicatie over de aard en toedracht van een klacht voorkomen. Wanneer het klachtenformulier ingevuld retour is zullen wij u uitnodigen voor een gesprek waarin wij trachten om met u en de betreffende behandelaar tot een oplossing te komen. Mocht u liever praten met een onafhankelijk tussenpersoon dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie van de Geschillencommissie Zorg. Op hun website staat de klachtenprocedure uitgelegd. Klik hier voor meer informatie.

Beroepsethiek

De psychologen en GZ-psychologen (Psycholoog NIP) zijn gehouden aan de Beroepscode 2015, Beroepsethiek voor Psychologen. In deze Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van de vier basisprincipes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Bij 2LEARN werken onze (GZ)psychologen volgens deze richtlijnen en gedragsregels. Voor een inzage in deze beroepscode kunt u hier klikken.

De (ortho)pedagogen bij 2LEARN werken volgens de beroepscode van de NVO. Dit is de leidraad voor het beroepsmatig handelen van academisch geschoolde pedagogen en onderwijskundigen in Nederland. De code bevat de kwalitatieve morele en ethische regels die bij de beroepsuitoefening van belang zijn. Voor een groot deel zijn deze ook in wetgeving vastgelegd. De code bevat zowel concrete regels als algemene uitgangspunten, waarin de geest van ‘de goede beroepsuitoefening’ is samengevat. Deze beroepscode kunt u hier downloaden.