Financiering

Gecontracteerde zorg en samenwerkingen

Voor ieder begeleidingstraject kan een budget worden aangevraagd. Hieruit wordt de begeleiding vergoed. Er zijn verschillende vormen van financiering, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Financiering via de gemeente

2Learn is gecontracteerd met veel gemeenten in de regio. Een contract bij de gemeente betekent dat we met deze gemeente vaste afspraken hebben gemaakt over vergoedingen van begeleidingstrajecten. In het geval van financiering via de gemeente maakt u aanspraak op de Jeugdzorg via de gemeente van uw woonplaats. Neem voor de mogelijkheden contact op met uw eigen gemeente, afdeling Jeugdhulp.

2Learn is gecontracteerd met de volgende gemeenten:

 • Aalsmeer
 • Amstelveen
 • Amsterdam
 • Beemster
 • Diemen
 • Edam-Volendam
 • Landsmeer
 • Oostzaan
 • Ouder-Amstel
 • Purmerend
 • Uithoorn
 • Waterland
 • Wormerland
 • Zaanstad
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Regio Alkmaar

Woont u in een gemeente waarmee 2Learn geen contract heeft afgesloten, dan kan 2Learn alsnog worden ingezet. Neem ook daarvoor contact op met uw eigen gemeente of 2Learn.

Financiering via scholen of het Samenwerkingsverband

2Learn wordt veelvuldig ingezet op scholen. De financiering van een begeleidingstraject op school kan worden geleverd door het Samenwerkingsverband dat jaarlijks budget vrij maakt voor kinderen en jongeren met problemen op school. In sommige gevallen heeft de school zelf ook een budget. Vraag bij de zorgcoördinator of de mentor van uw zoon of dochter naar de mogelijkheden.

Financiering via een andere zorgaanbieder

Soms komt het voor dat uw kind door het Ouder & Kind Team is doorverwezen naar een collega zorgaanbieder. Deze collega-organisatie kan 2Learn vragen een deel van de zorg op zich te nemen; de zorgaanbieder beheert het begeleidingsbudget en betrekt 2Learn bij de zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige zorgaanbieder of 2Learn.

Financiering Diagnostiek en Behandeling

Diagnostiek & Behandeling wordt voor kinderen onder de 18 jaar vergoed uit een Jeugdzorg-budget bij de gemeente in uw woonplaats. Ook de school van uw zoon of dochter kan adviseren diagnostiek te laten afnemen. In dit geval kan de diagnostiek vergoed worden vanuit het schoolbudget of het Samenwerkingsverband.

Financiering vanuit een een PGB (Persoons Gebonden Budget)

Voor begeleidingstrajecten voor kinderen, jongeren en volwassenen kan een PGB worden aangevraagd bij de gemeente van uw woonplaats. Heeft u een PGB toegewezen gekregen, dan kunt u 2Learn inzetten voor het begeleidingstraject. Neem voor de aanvraag van een PGB contact op met uw eigen woongemeente.

Financiering particulier

U kunt zich ook als particulier aanmelden bij 2Learn. Alle tarieven staan gebundeld in de volgende Menukaart

Voor de meest recente informatie over onze gecontracteerde zorg en vergoedingen, kunt u contact opnemen via 06 40123554 of info@2learn.nl. Wij helpen u graag verder.