Author: Laura van Vuuren (Laura van Vuuren)

Home / Laura van Vuuren
Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat
Bericht

Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Voor alle afspraken op locatie gelden hygiëneregels. Hiervoor hebben wij intern hygiëne-medewerkers aangesteld die deze regels bewaken en het ‘verkeer’ in ons gebouw begeleiden. In het belang van ons aller gezondheid vragen wij uw medewerking bij het volgende: Alle cliënten worden bij de voordeur opgevangen door de hygiëne-medewerker en naar hun gespreksruimte gebracht. Ouders/begeleiders kunnen...

Maatregelen m.b.t. Corona
Bericht

Maatregelen m.b.t. Corona

Beste ouders, verzorgers en relaties, 2Learn begrijpt dat u vragen heeft over de bereikbaarheid van onze locatie aan de Vondelstraat, nu de basisscholen met ingang van 11 mei jl. weer (gedeeltelijk) zijn geopend. Wij informeren u hierbij over ons beleid. Vanaf maandag 18 mei zullen wij onze locatie op kleine schaal openstellen. Gezien de beperkte...