psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Schoolse Ondersteuning

Onder de ondersteuning bij huiswerk, school en opleiding vallen bijles, huiswerkbegeleiding  en Remedial Teaching (RT).

Remedial Teaching (RT)

RT is een vorm van individuele begeleiding. In enkele gevallen komt begeleiding in kleine groepen ook voor. Hierbij gaat het om signalering, diagnosticering, remediering en evaluatie naar aanleiding van een hulpvraag. De bedoeling is dat door doelgericht en intensief werk met de leerling(en), deze ondersteund worden bij het aanleren van vaardigheden om met leerproblemen of leerstoornissen om te gaan. Tevens is een doel dat de leerling met deze vorm van ondersteuning op zijn of haar eigen school kan blijven. Hierbij wordt in de vorm van individuele begeleiding aandacht besteed aan organisatie, planning en overzicht ten einde de werkhouding te verbeteren en effectiever te leren werken. In overleg kan ook aandacht besteed worden aan een speciaal vak of meerdere vakken. Bij RT wordt geprobeerd een plan van aanpak op te stellen dat gebruikt kan worden wanneer de Remedial Teacher niet (meer) aanwezig is.
RT wordt door de betreffende school ingekocht.

Bij bijles wordt aandacht besteed aan één of meerdere specifieke vakken. Het is mogelijk om wekelijkse uren in te kopen, maar ook om naar behoefte lossen uren te boeken. Bijles wordt niet gegeven door de begeleiders, maar door bijlesdocenten.
Bijles wordt door ouders zelf ingekocht en gefinancierd.