psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Psychologisch onderzoek

Er bestaan verschillende redenen om psychologisch onderzoek te laten verrichten. Het kan zijn dat er indicatieperiode van een PGB verloopt, en er nieuwe diagnostiek nodig is om de aanvraag te verlengen. Het kan ook zijn dat ouders voor het eerst vaststellen dat er mogelijk ‘iets aan de hand’ is, en zij graag nader willen onderzoeken wat dat is.

Voorbeelden van diagnostisch onderzoek zijn:

  • intelligentieonderzoek
  • onderzoek naar een bepaalde stoornis, bijvoorbeeld AD(H)D, Autisme en verwante stoornissen, e.d.

Ook is het mogelijk om beroepsinteresse-onderzoek en advies te boeken. In het kader van loopbaanbegeleiding wordt aandacht besteed aan de vaardigheden, niveau en interessen van de jongere.