psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Ondersteuning voor Mantelzorgers

Een professionele begeleiding vervangt geen hulp van familie of andere betrokkenen. Maar vaak is het noodzakelijk om vanuit de omgeving (aanvullende) ondersteuning te krijgen. Als een gezin rondom een jongere ervoor moet of wil kiezen zelf (een deel van) de begeleiding over te nemen, kan er juist dan ook behoefte zijn aan ondersteuning van professionals. Hierbij bieden wij graag steun.

Wij kunnen helpen om een goed begeleidingsplan op te stellen. Daarmee kan het gezin of de mantelzorger zijn of haar kennis vergroten en beter beslagen ten ijs gaan. Daarbij hoort het in kaart brengen en beter begrijpen van de problematiek, maar ook van de mogelijkheden een vaardigheden die de mantelzorgers hebben. Het bespreken van concrete handvatten en het leren kennen van bepaalde technieken helpt om de begeleiding goed te laten verlopen. Daarnaast kan het voor de mantelzorgers fijn zijn om de voortgang samen met ervaren deskundigen te bekijken en zo in de gaten te houden of alles naar wens verloopt.

Begeleidingsplan

Het begeleidingsplan omvat de hulpvraag(en) en beschrijft de gebieden waarop interventie noodzakelijk is. Het gaat in op de volgende punten:

Omgeving: Wie de mantelzorgers zijn, wat deze uit zichzelf kunnen bieden, en wat nodig is om hun vaardigheden te vergroten.

Probleemgebieden: Waar de jongere tegenaan loopt, en waarom dat zo is.

Ondersteuningshandvatten: Wat de elementen zijn die door de mantelzorgers gemakkelijk te leren zijn, en waarvoor zij geen professionals hoeven te zijn.

Ondersteuning van de mantelzorgers

De mantelzorgers kunnen maandelijkse evaluaties krijgen, waarin de voortgang van hun ondersteuning besproken wordt, maar ook wat de dingen zijn waar zij zelf tegenaan lopen. Dit laatste kan vooral belangrijk zijn als de zorgtaak zwaar is, en men zo lang mogelijk wil voorkomen dat mantelzorgers opgeven. Vaak ervaren deze veel steun bij deze gesprekken en lukt het mede daarom om langer betrokken te blijven. Ook wordt in deze bijeenkomsten geadviseerd, hoe de in het begeleidingsplan besproken handvatten verder in de praktijk gebracht kunnen worden.

Waarom is mantelzorg soms niet genoeg?

Vaak is het zo, dat het gezin en de omgeving toch belast is met zorg, ook al zien zij zichzelf niet als mantelzorgers. Er bestaat vaak veel strijd tussen de verzorgers en de jongere, en dan kan de beste mogelijkheid om weer iets meer rust in huis te creëren zijn, om professionele begeleiding in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de emotionele band tussen jongere en opvoeders minder onder spanning kan komen te staan, en ouders weer iets meer ouders kunnen zijn in plaats van verzorgers. Als een beperking zware last legt op het gezin, is het vaak nodig om de draagkracht te vergroten en de draaglast geringer te maken, en dat lukt vaak niet (meer) uit eigen kracht. Immers zijn ervaren begeleiders opgeleid om dingen te zien, te ondersteunen en te begeleiden, waarvoor de mantelzorger niet is opgeleid. Dan zou het jammer zijn om die kennis te laten liggen. Het inschakelen van ervaren begeleiders is dan ook geen ‘opgeven’, maar het ‘erbij halen wat nodig is’. En dat is dan juist sterk van de omgeving. Opvoedingsondersteuning is hiervan een voorbeeld.

Opvoedingsondersteuning(*)

Soms bestaat er vanuit ouders behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding van hun kind(eren). Ouders kunnen algemene opvoedkundige vragen hebben, maar ook specifieke vragen. Dit komt vaak voor rond de puberteit. Er kan ook ‘iets aan de hand’ zijn met hun kind, waar ouders geen vinger op kunnen leggen en zich er geen raad mee weten. Vooral bij kinderen en jongeren met een beperking ontstaan vaak situaties die ouders onzeker maken. Als ouders merken dat zij het zelf niet (meer) goed aankunnen is het belangrijk om vroeg in te grijpen. Dan kan geprobeerd worden de situatie onder controle te houden en de opstapeling van problemen beperkt worden.

(*) Deze interventies kunnen mogelijk vanuit de zorgverzekeraar vergoed worden. Informeer bij uw zorgverzekering.