psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Huiswerkklas+

De Huiswerkklas+

De Huiswerkklas+ richt zich op jongeren die tijdens hun schoolcarrière vastlopen, mede omdat bij hun sprake is van een (lichte) beperking. In deze Huiswerkklas+ worden jongeren begeleid in vergelijking met hun leeftijdgenoten meer aandacht, tijd of uitleg nodig hebben om op hun niveau goed mee te kunnen komen. Daarom wordt binnen deze kleinschalige begeleidingsvorm naast het verbeteren van het vermogen om zelfstandig te werken, ook aandacht besteed aan individuele vragen en problemen.

Vaak voorkomende beperkingen zijn die passen binnen de aanpak van de Huiswerkklas+ zijn:
  • Leer- en Ontwikkelingsachterstanden
  • PDD-NOS en andere Autismespectrum Stoornissen
  • ADHD/ADD
  • Concentratie- en aandachtsproblemen
  • Taal- en spellingproblemen, dyslexie
  • Rekenproblemen, dyscalculie

Wat biedt de Huiswerkklas+

In de Huiswerkklas+ wordt in het bijzonder aandacht besteed aan leren structureren, plannen en overzicht krijgen over het schoolwerk. De begeleiding is aangepast aan de individuele problematiek van de jongere, en kan daarom handvatten bieden die passen bij de persoonlijke vaardigheden en problemen. Hierbij horen bijvoorbeeld het verbeteren van de concentratie, het vergroten van de individuele vaardigheden, en het bijbrengen van relevante vakkennis. De Huiswerkklas+ omvat alle standaard schoolvakken, biedt huiswerkbegeleiding en ondersteunt bij de planning rondom school in een combinatiemodel.

Doel van de ondersteuning

Doel van de Huiswerkklas + is om jongeren zodanig te ondersteunen en te coachen dat zij steeds meer in staat worden gesteld om zelf aan hun toekomst te werken, ondanks een beperking. Door deze ondersteuning kunnen jongeren meer zelfredzaam worden waardoor zij meer verantwoordelijkheid voor hun schoolcarrière kunnen dragen. Daarom wordt er tijdens de Huiswerkklas+ bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan zaken als leren om met een planning te werken en leren om prioriteiten te stellen.

Naast het vergroten van de schoolse vaardigheden is een neveneffect van de Huiswerkklas+ dat er op regelmatige basis sprake is van sociale interactie met leeftijdgenoten.

Wanneer vindt de Huiswerkklas+ plaats

De Huiswerkklas+ vindt plaats op 3 regelmatige momenten in de week, namelijk op dinsdag, donderdag en zondag. Doordeweeks beginnend tussen 15:00 en 19:00 uur en op zondag tussen 12:00 en 16:00. Er kan vanaf binnenkomst 2 uur worden meegedaan, tot uiterlijk 19:00 doordeweeks en 16:00 op zondag. Het is mogelijk om de Huiswerkklas+ op  1, 2, of alle dagen in te roosteren. Klik op onderstaande button om uw kind aan te melden voor de huiswerkklas+

Aanmelden Huiswerkklas+

 

Aanmelding & Kosten

Als u zich online of telefonisch aanmeldt wordt u teruggebeld voor het inplannen van een intakegesprek. Samen met ouders wordt tijdens het intakegesprek in kaart gebracht welke ondersteuning gewenst wordt en welke doelen behaald dienen te worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele problematiek.

De kosten van de Huiswerkklas+ bedragen € 35 per bijeenkomst van 2 uur, af te nemen in maandelijkse eenheden.