psychologische, pedagogische & specialistische begeleiding

Aanbod

Wij bieden hulp waar dit nodig is. Dit doen wij door goed naar de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers te luisteren, met hem of haar en de omgeving uit te zoeken wat de hulpvraag is en in kaart te brengen wat wij kunnen betekenen. Dit kan zijn (individuele) begeleiding, ondersteuning bij schoolse zaken, ondersteuning van mantelzorgsters, psychologische hulp uit de basis GGZ, studie- en loopbaanadvies en psychologisch onderzoek. Wij gaan samen aan de slag.

De doelstelling is daarbij altijd: het beste voor de jongere na te streven dat haalbaar is. ‘Haalbaar’ betekend realistisch, mogelijk en wenselijk. Wij geloven in de capaciteiten van de jongere, en daarnaast nemen wij ook de beperking serieus. Daarvoor baseren wij onze aanpak en onze begeleidingsstrategie op wetenschappelijke kennis en expertise.

Onze begeleiding is van psychologische aard, maar is geen therapeutische begeleiding. Deze vorm van begeleiding is geen behandeling. Sommige diensten die (onder supervisie) door de GZ-psycholoog geleverd worden, kunnen wel onder kortdurende behandeling of therapeutische begeleiding vallen.

Heeft u interesse in één of meerdere diensten van ons? Neem dan contact met ons op:

Contact opnemen