Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Hygiëne-regels op locatie aan de Vondelstraat

Voor alle afspraken op locatie gelden hygiëneregels. Hiervoor hebben wij intern hygiëne-medewerkers aangesteld die deze regels bewaken en het ‘verkeer’ in ons gebouw begeleiden. In het belang van ons aller gezondheid vragen wij uw medewerking bij het volgende:

  • Alle cliënten worden bij de voordeur opgevangen door de hygiëne-medewerker en naar hun gespreksruimte gebracht. Ouders/begeleiders kunnen niet mee naar binnen, onze wachtkamer is gesloten.
  • Alle cliënten wassen hun handen bij binnenkomst
  • In alle gespreksruimtes wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden
  • Cliënten nemen eigen materiaal als pennen, potloden en waterflesjes mee van thuis, en nemen ze ook weer mee naar huis na afloop van de begeleiding
  • De hygiëne-medewerker begeleidt het kind/jongere na afloop weer naar de voordeur
  • Wij vragen aan ouders/begeleiders om het kind/jongere na afloop van de begeleiding op tijd bij de voordeur op te halen, wij kunnen de kinderen/jongeren niet binnen laten wachten. Overdrachten van begeleiders worden per telefoon of e-mail gedaan
  • Alle werkplekken worden na gebruik schoongemaakt.