Maatregelen m.b.t. Corona

Maatregelen m.b.t. Corona

Beste ouders, verzorgers en relaties,

2Learn begrijpt dat u vragen heeft over de bereikbaarheid van onze locatie aan de Vondelstraat, nu de basisscholen met ingang van 11 mei jl. weer (gedeeltelijk) zijn geopend. Wij informeren u hierbij over ons beleid.

Vanaf maandag 18 mei zullen wij onze locatie op kleine schaal openstellen. Gezien de beperkte mogelijkheden om binnen ons gebouw veilig en op 1,5 meter afstand te kunnen werken, hebben wij richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen gelden voor de komende periode. Zodra het kabinet/RIVM wijzigingen aanbrengt, zullen wij ons beleid daar weer op aanpassen. Via deze website houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Richtlijnen vanaf 18 mei
  • Begeleidingen vinden de komende tijd nog zoveel mogelijk via Zoom plaats.
  • Ambulante begeleidingen bij kinderen/jongeren thuis worden individueel beoordeeld op noodzaak en mogelijkheden. Als 2Learn (nog) niet bij u thuis kan komen, houden we altijd contact via de telefoon, e-mail of videobellen/Zoom
  • Situaties waarin sprake is van crisis of spoed hebben altijd voorrang.
  • In het geval van ambulante begeleiding nemen we de 1,5 meter afstand, de hygiëneregels en de gezondheidscheck van alle betrokkenen in acht, en bespreken we per aanvraag vooraf hoe het reizen met het openbaar vervoer zo veilig mogelijk kan plaatsvinden
  • Begeleidingen op school kunnen doorgaan, maar worden individueel met de betreffende begeleider en school doorgesproken. Ook hierbij nemen we de afstand, hygiëneregels en het reizen met het openbaar vervoer in acht
  • Diagnostiek en behandeling kunnen op onze locatie aan de Vondelstraat plaatsvinden, maar gezien het beperkt aantal werkruimtes kan het zijn dat u langer op een afspraak moet wachten dan u van ons gewend bent.
Afspraken, vragen en overleg

Voor al uw vragen, overleg en het voorleggen van afspraken op onze locatie kunt u contact opnemen met ons kantoor op: 020-772 33 33 of een e-mail sturen naar info@2learn.nl

Wij doen ons best om u binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Directie 2Learn